Az iskola fejlődése a XIX. századtól napjainkig

 

Maga a település Fejér megye déli részén található, mintegy 650 lelket számláló falu. Bár Alsószentiván festői természeti környezetben helyezkedik el, annál jóval gyengébb szociológiai mutatókkal rendelkező, hátrányos településeink egyikének számít.
Az iskola alapjait a XIX. század közepén vetették meg, 1860-ban a vajtai plébános felügyelete alatt állt az alsószentiváni iskola, amelynek feladata az elemi műveltség terjesztése volt: írást, olvasást, számtant és hittant tanítottak. 1870-ben a lakosságnak már 20%-a tudott írni és olvasni. Mivel az iskola fenntartása az egyháznak egyre költségesebbé vált, 1879-ben új iskolát létesítettek, amelynek fenntartását a község vállalta át. Ez mindössze 2 tanteremből állt, kezdetben egy, majd kettő tanerő oktatta a gyerekeket. Mivel ez az iskola kicsinek bizonyult, állami támogatásból megvették az egyik tanító telkét, itt újabb iskolát építettek, 1909 szeptemberében már idejárt 80-90 gyermek. A mai iskola ennek az iskolának az utódja.
A II. világháborút követően iskolánk is átélte az akkori körzetesítés hátrányait, 1978-1990 között a felső tagozatosok a szomszédos településre jártak át, s ez a lépés a település lakosságszámának csökkenésében is megmutatkozott.
1990-től újra nyolc évfolyammal működik az iskola. Úgy gondoljuk, hogy a vidék lakosságmegtartásának egyik eszköze a helyben működő iskola, amely bázisa a helyi művelődési, szabadidős, oktatási és sportolási tevékenységeknek. Ebből az iskolából kikerülő gyerekekben Alsószentiván szeretete, az itt élő emberek megbecsülése, a letelepedés, itthon maradás igénye kialakul. Természetesen nem gondoljuk, hogy ez megoldja a népesség problémáját, de véleményünk szerint nagyban elősegíti a probléma megoldását. Aki iskolát teremt, vagy iskolát tart fenn, az jövőt teremt - valljuk.

 

2000. február

2004. június

2007. szeptember

 

Intézményünk a települési önkormányzat fenntartásában 1990 óta Általános Iskola, 1999-2008 között IV. Béla Általános Iskola és Óvoda néven működött Alsószentivánon.
2008 szeptemberétől 2013 szeptemberéig az iskola helyben maradását a dunaújvárosi Humán-Pszicho 2002. Kht. és Alsószentiván Község Önkormányzata között kötött 5 éves együttműködési megállapodás biztosította. Az iskola új neve Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagiskolája lett.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013. január 1-jétől hatályos 74.§ (1) bekezdése alapján „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”.  

Az állami fenntartásba kerülő köznevelési intézmények fenntartói feladatainak ellátására a Kormány a 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelettel a központi hivatalként működő Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (KLIK) jelölte ki, amely 2012. szeptember 1-jével kezdte meg működését.  Mivel a Pannon Oktatási Központ igazgatójaként Borgulya Zoltán bejelentette, hogy a jövőben nem kívánja meghosszabbítani lejáró 5 éves fenntartói mandátumát, iskolánk a KLIK fenntartása alá került és 2013. szeptember 1-jétől a Cecei Általános Iskola Alsószentiváni Tagiskolájaként működött tovább. Az állami fenntartású iskolákra vonatkozó létszámi előírások értelmében a tankerületi fenntartásban maradásunk azonban a felső tagozat megszüntetésével járt volna együtt. Ennek elkerülésére példa értékű összefogással a diákok, szülők, képviselő-testület, a római katolikus plébánia egyházközségi testülete, a településen élők és innen elszármazottak egyaránt támogatásukat fejezték ki a felső tagozat helyben maradása mellett. Mivel a településen 1950 óta működik a Fatimai Szűzanya búcsújáró helye, a római katolikus egyház képviselőjét, Spányi Antal megyéspüspök atyát kerestük meg az iskola lehetséges fenntartójaként. Püspök atya és a Székesfehérvári Egyházmegye munkatársai egyaránt nyitottak voltak a kezdeményezésre, így a fenntartóváltás jogszabályilag előírt kötelezettségeinek teljesítését követően iskolánk 2017. szeptember 1. óta egyházi fenntartásban működik tovább.

 

 

Ünnepélyes tanévnyitó 2017. szeptember

 

A váltást az iskola közössége és a település lakói is egyhangúlag támogatták, s alapító főpásztorunk 2018. augusztusában az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján Alsószentiván Község Díszpolgára lett.

2020. szeptemberében az óvoda fenntartását is átvette az egyházmegye, s azóta a nevünk Fatimai Boldogasszony Általános Iskola és Óvoda.

Az iskola fenntartása természetesen akkor célszerű, ha az nem csak azért működik helyben, mert nem akarjuk másik településre járatni gyerekeinket, hanem azért, mert helyben jól működik, olyan szolgáltatásokat biztosít, amellyel a helybeli és remélhetőleg a szomszédos településen élő szülők is elégedettek. Az intézményben 9 főállású pedagógus dolgozik, az ő munkájukat a szükségleteknek megfelelően óraadó tanárok alkalmazásával segítjük, 3 technikai dolgozónk pedig a tisztaságról gondoskodik. Az óvodában 2 óvónő, 1 dajka és 1 konyhás-takarító várja szeretettel a gyerekeket.

 

Az elmúlt időszak rövid áttekintése (2017-2021):

 

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy tanulóink az iskolában olyan környezetben tudjanak dolgozni, amely biztosítja számukra az esztétikai igény fejlődését, a kellemes közérzetet és fejlődjön a rend fenntartásának igénye a környezetükkel szemben. A termek szépek, dekoráltak, a tanulók életkori sajátságainak megfelelőek. A termekben elhelyezett applikációk a tanulás jó segédeszközei. Ezeket a tantestület tagjai zömmel saját kezűleg, igényességre törekedve készítik el.
Megindult egy folyamat, amelynek célja az iskola és óvoda közvetlen környékének parkosítása, megszépítése. Fenntartónknak köszönhetően 2018 júniusában – talán túlzás nélkül mondhatjuk - a környék egyik legszebb játszóterét vehették birtokba a diákok.


 

Az új játszótér átadása 2018. június

 

Tudomásul kellett vennünk, hogy ma az információs társadalom korszakát éljük. Ezért intézményünkben, hogy lépést tudjunk tartani a fejlődés színvonalával, kiemelt feladatként kezeltük és kezeljük a korszerű, naprakész számítástechnika oktatást. Első fejlesztésként az egyházmegyétől 2017-ben 20 db asztali számítógépet kaptunk, amelyek maximálisan kielégítik a tanulói igényeket, valamint kiépült az iskola Wi-fi hálózata is. 2018 őszétől digitális táblák és projektorok segítik a munkát. A Katolikus Pedagógiai Intézet jóvoltából 6 laptoppal gazdagodtunk, amelyek a digitális oktatás során jól használhatónak bizonyultak.

 

 

Tantermeink kétharmada digitális táblával is rendelkezik

 

Fenntartónk az épület korszerűsítésére is gondot fordít. Három tanterem új padlót, a kisebbik épületünk új nyílászárókat kapott. Javításra került a főbejárati csatorna és tetőszerkezet is.

Jelenleg az óvodabővítés előkészítése folyik és terv készült az iskola energetikai-gépészeti fejlesztésére is, amit majd pályázatként szeretnénk megvalósítani.

 

Csengetési rend

1. óra:           8 – 8.45

2. óra:           9 – 9.45

3. óra:         10 – 10.45

4. óra:         11 – 11.45

5. óra:         12 – 12.45

6. óra:         13 – 13.45

7. óra:         14 – 14.45

Kapcsolat

 7012 Alsószentiván, Béke u. 112.

 info@fatimai.hu

  +36-25/504-710

  www.fatimai.hu

©2021 Fatimai Boldogasszony Általános Iskola

Az oldal sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmények érdekében. Részletekért nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatunkat. További részletek.