Üdvözlünk a Fatimai Boldogasszony Általános Iskola és Óvoda honlapján


„Sok jó ember összefogott hát: püspök úr, szüleink, tanárok,
Településünk itt lakói és a távoli jó barátok.
Közös szándékuk egybecsengett: menteni, mi érték és tudás,
Nem hagyhatták a templomot, a templomot s az iskolát!


Köszönjük mindazt, mit kaptunk, ezt a példás összefogást,
Hálásak vagyunk, hogy a jövőben is itt szerzünk értéket, tudást.
Évek múlva, ha elballagunk, nem örökre megyünk tovább:
Visszajövünk, nem felejtjük a templomot, s az iskolát!”


„Egy katolikus iskola alapvetően két fő tartóoszlopra épül: érték és tudás.


Az értékrend természetesen a keresztény értékrend, a Bibliában, főképp az újszövetségi evangéliumok és az apostoli levelek alapján megismerhető krisztusi értékek. Ezek kiállták az idő próbáját, nem változnak a divattal. A szeretetteljes légkörünkre és eddigi hagyományainkra alapozva kell kiindulnunk. Cél, hogy a tanulóknak keretet kínáljunk ehhez a világhoz és megkaphassa azt az erkölcsi hátteret, amelynek alapján saját belső döntését meghozva kialakulhat a hite, „valódi” (nem képmutató) kereszténnyé válhat. Ehhez természetesen nagyon fontos a személyes példamutatás.


A tudás pedig természetesen a színvonalas oktatásra utal. Nem szabad összetéveszteni az iskolát és a templomot. Természetesen az iskolai ima és mise is fontos, de a katolikus iskola attól is katolikus iskola, hogy a tanárok pontosan kezdik és fejezik be óráikat, lelkiismeretesen felkészülnek azokra. Igyekeznek tanítványaikból a legtöbbet kihozni, versenyeken szerepelnek, jól felvételiznek és sikeresen megállják a helyüket az életben. Ehhez minden tárgyi feltételt megkapunk, a többi rajtunk múlik. Ehhez mindenkinek nagyon sok erőt, kitartást kívánok, valamint Isten áldását a munkájára!”


Tanévnyitó értekezlet, 2017. augusztus 30. – Kiss Attila igazgató

Hírek

A hit egyszerűsége, az egyszerű hit ereje – fatimai búcsúnap

A hit egyszerűsége, az egyszerű hit ereje – fatimai búcsúnap

A Fatimai Szűzanya első magyarországi búcsújáró helyén, Alsószentivánon májustól októberig, minden hónap 13-án, a fatimai jelenések napjain tartanak zarándoknapot. Az idei 4. búcsúnapon a szentmise főcelebránsa Mászáros János c. apát, a Székesfehérvári Egyházmegye mezőföldi kerületének esperese volt.

János atya tanításának központjában a hit egyszerűsége, az egyszerű hit erejének hatalma állt. Sokszor azt gondoljuk, hogy a világ sorsát eldöntő kérdések a nagy emberekre tartoznak, akik különleges képességeik vannak, az egyszerű emberek nincsenek olyan helyzetben, nem rendelkeznek olyan képességekkel, hogy ezt megtegyék. Isten kiválasztottjai azonban egyszerű emberek, mint ahogy a Szentírásban Isten szavai is egyszerűek, világosak, mindenki számára érthetőek.

A Boldogságos Szűz kegyhelyéhez kapcsolódóan az egyszerűségre két példa is említhető. Az egyik maga a névadó Boldogasszony példája. Amikor Gábriel arkangyal meglátogatja Máriát, a Szűzanya válasza egyszerű: Legyen! S ez a „Legyen!” párhuzamba állítható a teremtés szavával, amikor Isten ugyancsak így szól: „Legyen!” A Szűzanya válaszában feltárul a hitnek az egyszerűsége, ahogy felismeri az egyetlen lehetséges választ. Egy szó, és „az Ige testté lőn és miköztünk lakozék”, a végtelen Isten véges emberré lett. Ezzel kaptuk meg a megváltás lehetőségét és ezért hajlunk meg, amikor a szentmisén a hitvallás szövegében ezt a részt mondjuk. Majd Mária édesanya lett és élte az anyák egyszerű, mindennapi életét. Sokan ma azt mondják, hogy az egyszerűség unalmas, a változatosság gyönyörködtet. Számos ember így is él, elvetve a hétköznapok egyszerűségét. Mi ennek az eredménye napjainkban? Önsorsrontás, pusztulás, elfogyó nemzetek.

Mária egyszerűen fogalmazott a kánai menyegzőn is: „Nincs boruk.” Mi is, ma is megláthatjuk az emberek testi-lelki szükségleteit és segíthetünk rajtuk, gyakorolva az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit, ezek is egyszerű, hétköznapi dolgok. Mária közbenjárt Jézusnál a kánai menyegzőn is: „Tegyétek, amit mond!”, s tudta, hogy fia elvégzi a többit, az Úr Jézustól semmi sem idegen, ami emberi. Mi is bármikor kérhetjük Mária közbenjárását Jézusnál, akik itt vagyunk, ezt tapasztalatból tudjuk.

Bővebben
Tanévkezdő segítség elsőseinknek - köszönjük  az Alsószentiván Községért Egyesületnek!

Tanévkezdő segítség elsőseinknek - köszönjük az Alsószentiván Községért Egyesületnek!

Több éves hagyomány, hogy az Alsószentiván Községért Egyesület nevében tanszercsomaggal köszöntjük leendő első osztályos tanulóinkat. A kicsik örömmel vették át Husvéth Imre polgármester úrtól a csomagot, amelynek tartalmát kíváncsian fürkészték. A település címerével díszített zsákokban valóban minden megtalálható, ami elősegítheti az eredményes munkát. A gyermekek és a szülők nevében is köszönjük a jóleső gesztust, örömmel osztjuk meg a fényképeket is honlapunkon, melyeket Nagy Orsolya készített. Minden kis elsősnek személyesen vitték ki a csomagot a polgármester úrral. Bízunk benne, hogy segítség a gyerekeknek a csomag tartalma, ezeket már nem kell megvenniük. Sok sikert és szép élményeket kívánunk nekik az iskolában! (Azért előtte még élvezzük ki a vakációt!)

 

Bővebben
Álláshirdetések a 2022-2023. tanévre

Álláshirdetések a 2022-2023. tanévre

A Fatimai Boldogasszony Általános Iskola és Óvoda pályázatot hirdet 2022. szeptember 1-jei kezdéssel a következő munkakörökre:

 

1) Óvoda: óvodai intézményegység-vezető

 

elvárások:

- római katolikus felekezethez tartozás és ennek megfelelő életvitel

- minimum 5 év szakmai tapasztalat

 

 2) Iskola:

 

- informatika szakos általános iskolai tanár

- ének szakos általános iskolai tanár

- rajz szakos általános iskolai tanár

 

A tanári állásoknál teljes állású kinevezés, illetve óraadói megbízatás is lehetséges, személyes megbeszélés alapján.

Juttatások: besorolási bér és jutalmak a közalkalmazotti bértábla szerint, munkába járás 15 Ft/km.

Benyújtandó: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A pályázatok benyújtásának módja: postán (7012 Alsószentiván, Béke út 112.), illetve az info@fatimai.hu e-mail címen keresztül.

További információ: Kiss Attila igazgató tel.: 06 (25) 504-710; info@fatimai.hu

Bővebben
Alsószentiváni búcsúnap újmisés áldással

Alsószentiváni búcsúnap újmisés áldással

A Fatimai Szűzanya első magyarországi búcsújáró helyén, Alsószentivánon májustól októberig, minden hónap 13-án, a fatimai jelenések napjain tartanak zarándoknapot. Az idei harmadik búcsúnapon a hagyományoknak megfelelően ismét egy újmisés pap, mégpedig a Bodajkról érkező Arany Ferenc vezette a szertartást, akit 2022. június 23-án szentelt pappá Spányi Antal püspök atya a Prohászka templomban Székesfehérváron.

Az ünnepi szentmise elején Helter István plébános köszönetet mondott Arany Ferenc atyának, hogy eljött, s kérte a híveket, hogy imádkozzanak Ferenc atyáért is, hogy szolgálata során teljesíteni tudja a jó Isten vele kapcsolatos terveit. István atya üdvözölte a szép számban megjelent híveket, s külön köszöntötte a gyalogos zarándokokat is.

 

 

Arany Ferenc atya tanításában kifejtette, hogy amikor az ember Istenre gondol, előfordulhat még hívő keresztények esetében is, hogy egy egészen távoli valakire gondol, pedig ez egyáltalán nincs így. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig - mondja Jézus és a tanítványai kezébe ad egy kenyeret és egy kupa bort. Ezt az egyszerűségben rejlő nagyszerűséget tapasztaljuk meg minden egyes szentmisén az Oltáriszentségben.

Bővebben
Új hangszerek az énektanítás segítéséhez

Új hangszerek az énektanítás segítéséhez

Fenntartónk, a Székesfehérvári Egyházmegye az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az általános iskolai énektanulás támogatására biztosított keretének köszönhetően hangszerek beszerzésével is tudta támogatni oktatási intézményeit. A program keretében iskolánk is több új hangszerhez jutott: a jövő tanévtől az énekórákon xilofon, csörgődob, csörgőkarika, tikfa, maracas (rumbatök), shaker (csörgő) és darbuka (kézidob) is rendelkezésre áll az ihletett zenei produkciók kivitelezéséhez. Köszönjük!

Bővebben
Tippünk kánikula idejére

Tippünk kánikula idejére

 

Nyári kiruccanási ötletek az Osztálykirándulások galériából is meríthetők!

(pl. Öskü, Somló, Szombathely, Ják, Fertőrákos, Sopron, Pannonhalma, Alcsútdoboz, Tabajd, Tordas, Szekszárd, Velencei-tó...)

Bővebben
Tájékoztatás a javítóvizsgát tehető tanulóknak

Tájékoztatás a javítóvizsgát tehető tanulóknak

Mivel a mai napig nem mindenki vette át bizonyítványát, a javítóvizsgáról szóló értesítést honlapunkon is megosztjuk.

 

Tisztelt Szülő!

 

Gyermeke a 2021/2022. tanévben az előírt minimumkövetelményeket nem teljesítette, Bizonyítványukba ez érintett tantárgy(ak)ból elégtelen osztályzat került.

 

A javító vizsga időpontját 2022. augusztus 29-ére (hétfő), 10.00 órára jelölöm ki.

 

Gyermekének az eredményes javítóvizsga érdekében a következő segítséget biztosítjuk:

2022, június 22-én és 23-án (szerda-csütörtök) 10.00 órai kezdettel egy-egy előkészítő foglalkozást tartanak a szaktanárok. Ezeken az alkalmakon kijelölésre kerülnek olyan típusú feladatok, amelyeket a javító vizsgán is meg kell majd oldani. A tanulókkal a szaktanárok mintafeladatokat is elvégeznek, ezért kérjük, hogy íróeszközt és füzetet a gyerekek hozzanak magukkal.

Bővebben
Bankett a 8. osztállyal

Bankett a 8. osztállyal

A múlt hét pörgős eseménysorozata a 8. osztályosok bankettjével fejeződött be. A sportpálya melletti közösségi téren (ezúton is köszönjük a használati lehetőséget a polgármesteri hivatalnak) jó hangulatban töltötték együtt az estét a diákok, tanáraik és az iskola dolgozói. Bográcsos paprikás krumpli, süteményhegyek, rágcsálni- és innivalók mellett beszélgettek, játszottak, énekeltek és táncoltak a résztvevők, végérvényesen lezárva a mulatsággal a gyerekek életének általános iskolai szakaszát. 

 

 

További képek a Tanévzárás, keresztelő, szerenád, bankett galériában!

Bővebben

Csengetési rend

1. óra:           8 – 8.45

2. óra:           9 – 9.45

3. óra:         10 – 10.45

4. óra:         11 – 11.45

5. óra:         12 – 12.45

6. óra:         13 – 13.45

7. óra:         14 – 14.45

Kapcsolat

 7012 Alsószentiván, Béke u. 112.

 info@fatimai.hu

  +36-25/504-710

  www.fatimai.hu

©2021 Fatimai Boldogasszony Általános Iskola

Az oldal sütiket használ a tökéletesebb felhasználói élmények érdekében. Részletekért nézze meg az adatvédelmi nyilatkozatunkat. További részletek.